Bar Baladur Uredi

Cankarjeva Ulica 2
Ilirska Bistrica