Kamnica pri Mariboru

Najboljše ocenjeni lokali

Bar Hojnik
Rošpoh-del 81
Kamnica pri Mariboru

Tel: 02/ 62-40-270
Mail: mkm.hojnik@gmail.com

Naključni, dobro ocenjeni lokali

Bar Hojnik
Rošpoh-del 81
Kamnica pri Mariboru

Tel: 02/ 62-40-270
Mail: mkm.hojnik@gmail.com

Imenik lokalov

A